shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

OPHIM CMS

CMS gồm các tính năng cơ bản của một website xem phim, với nhiều mẫu giao diện được chia sẻ hoàn toàn miễn phí bởi cộng đồng OPhim.CC

Header Image
Add-on

Add-on đi kèm CMS được tách riêng

Giao diện

Nhiều giao diện mới trong thời gian tới